โทร : 061-982-9289, 086-6393333 OZONEinter
 The Expert Ozone
    
  หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   บริการของเรา   |  ลูกค้าของเรา  |   ติดต่อเรา  
 
.: ระบบโอโซน และท่อ PP-R :.
 ความรู้เกี่ยวกับโอโซน
 ประโยชน์ของโอโซน
 โอโซนฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร ?
 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม
 โอโซนกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
การใช้โอโซนในระบบซักผ้า
 ขั้นตอนการติดตั้งระบบโอโซน
ระบบน้ำ Osmosis และ RO
เกี่ยวกับระบบท่อ PP-R
การใช้ระบบท่อ PP-R
 
 
 
 
    »  การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม

  น้ำ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต และเป็นพาหะนำโรคได้ดีโดยเฉพาะน้ำที่ไม่สะอาด เป็นเหตุให้เกิดโรค การเจ็บป่วยหรือการแพร่เชื้อโรคยังผู้อื่น เช่นการดื่มน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็นในที่สาธารณะ ดังนั้น การใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มหรือ ภาชนะใส่น้ำ จึงมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง และฆ่าเชื้อโรคได้

  โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสีและบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำและอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดีขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม
จะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนนั้น ช่วยให้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ช่วยให้สุขภาพของชีวิตนั้นดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของมลพิษที่เกิดจากน้ำเสียต่างๆ อันเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรคในระบบอุตสาหกรรม
การใช้เทคโนโลยีโอโซนช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่า
กับประโยชน์ที่คุณจะได้รับในอนาคต เพื่อชีวิตและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
OZONEinter
The Expert Ozone

.: บริษัทโปรเฟสชันแนล โอโซไนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด :.
115/47 หมู่ 12 ซ.รามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา-นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10510
Tel : 02-014-3135,02-183-0165 Fax : 02-183-0165   Email : inter_ozone@yahoo.com
Copyright © 2012 Ozoneinter.com All rights reserved. | Design by w9