โทร : 061-982-9289, 086-6393333 OZONEinter
 The Expert Ozone
    
  หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   บริการของเรา   |  ลูกค้าของเรา  |   ติดต่อเรา  
 
.: ระบบโอโซน และท่อ PP-R :.
 ความรู้เกี่ยวกับโอโซน
 ประโยชน์ของโอโซน
 โอโซนฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร ?
 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม
 โอโซนกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
การใช้โอโซนในระบบซักผ้า
 ขั้นตอนการติดตั้งระบบโอโซน
ระบบน้ำ Osmosis และ RO
เกี่ยวกับระบบท่อ PP-R
การใช้ระบบท่อ PP-R
 
 
 
 
    »  โอโซนฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร
  ก๊าซโอโซนมีปฏิกริยาออกซิไดซ์รุนแรงมาก ซึ่งจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อโรคแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะเชื้อ แบคทีเรียจะตายภายใน 2 นาที ในขณะที่คลอรีนจะใช้เวลาถึง 4 วัน ทั้งนี้การใช้งานในส่วนของงานอุตสาหกรรมต้อง ออกแบบให้เหมาะสมโดยวิศวกรที่ชำนาญงานเท่านั้น ถ้านำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธีจะไม่เกิดประโยชน์ ทำให้สูญเสียเงิน และจะเข้าใจว่าโอโซนใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่อไปนี้คือ
  ความสัมพันธ์กันของปัจจัยในการคำนวณการใช้โอโซนกับการฆ่าเชื้อ


 ปริมาณก๊าซโอโซนที่ออกมาจากเครื่องผลิตต้องออกมาเต็มประสิทธิภาพ
 ปริมาณน้ำ และปริมาณสิ่งเจือปนในน้ำ (Type and Volume)
 การผสมโอโซนกันน้ำ (Mixing Method)
 เวลาที่ก๊าซโอโซนละลายน้ำ (Contact Time)
 อุณหภูมิ (Temperature)
 ค่า pH ของน้ำที่ต้องการบำบัด

  ขั้นตอนการทำลายเชื้อแบคทีเรีย
 กระตุ้นจับจำนวนเชื้อแบคทีเรีย

 ปิดกั้นอณูของผนังเซลล์

  โอโซนเข้าแทรกซึม กัดกร่อน ทำลายระบบผนังเซลล์ของแบคทีเรียให้แตกสลายไป

 

OZONEinter
The Expert Ozone

.: บริษัทโปรเฟสชันแนล โอโซไนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด :.
115/47 หมู่ 12 ซ.รามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา-นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10510
Tel : 02-014-3135,02-183-0165 Fax : 02-183-0165   Email : inter_ozone@yahoo.com
Copyright © 2012 Ozoneinter.com All rights reserved. | Design by w9