โทร : 061-982-9289 OZONEinter
 The Expert Ozone
    
  หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   บริการของเรา   |  ลูกค้าของเรา  |   ติดต่อเรา  
 
.: ระบบโอโซน และท่อ PP-R :.
 ความรู้เกี่ยวกับโอโซน
 ประโยชน์ของโอโซน
 โอโซนฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร ?
 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม
 โอโซนกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
การใช้โอโซนในระบบซักผ้า
 ขั้นตอนการติดตั้งระบบโอโซน
ระบบน้ำ Osmosis และ RO
เกี่ยวกับระบบท่อ PP-R
การใช้ระบบท่อ PP-R
 
 
 
 
    »  ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีโอโซน ในระบบซักผ้า
  การใช้โอโซนในระบบซักผ้า มีประโยชน์ดังนี้

 

ด้านพลังงาน

1.ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยลดการใช้น้ำร้อนในการซักผ้าได้ 100%
2.ลดขั้นตอนการซักผ้าได้ จึงทำให้สามารถลดค่าน้ำได้ถึง 5-20%
3.ลดเวลาการซักผ้าทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า 5-10%
4.ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
5.ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

ความปลอดในการทำงาน สุขอนามัย

1.คุณภาพของผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
2.คุณภาพของเนื้อผ้านุ่ม ไม่เกิดระคายเคืองต่อผิวหนัง
3.ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
4.สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นเพราะอุณหภูมิในห้องซักผ้าลดลง

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.ลดการใช้สารเคมีได้ 10-40% ทำให้คุณภาพน้ำเสียดีขึ้น
2.ลดปริมาณสารเคมีตกค้างในน้ำเสียและลดการเผาไหม้ของ Boiler จากการต้มน้ำร้อนซักผ้า
  ปํญหาและอุปสรรคสำคัญในระบบซักผ้า
 

1. ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมากในการทำน้ำร้อน ประกอบกับสภาวะราคาน้ำมันสูงขึ้น
2. ใช้สารซักฟอกปริมาณมาก เพื่อให้ผ้าสะอาด ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง และทำลายสภาพแวดล้อม
3. มีความจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำ ที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนักตลอดเวลา
ต้องบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง

OZONEinter
The Expert Ozone

.: บริษัทโปรเฟสชันแนล โอโซไนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด :.
115/47 หมู่ 12 ซ.รามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา-นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10510
Tel : 02-014-3135,02-183-0165 Fax : 02-183-0165   Email : inter_ozone@yahoo.com
Copyright © 2012 Ozoneinter.com All rights reserved. | Design by w9