เกี่ยวกับเรา

บริษัทโปรเฟสชันแนล โอโซไนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ได้ทำการก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มวิศวกรไทย ที่มีประสบการณ์ ทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบโอโซน โดยตรง ทั้งในด้านการผลิตเครื่องกำเนินก๊าซโอโซน สำหรับอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความเย็น รับออกแบบตู้สแตนเลส การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม โดยเครื่องมือที่ทันสมัยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้ระบบโอโซนกันอย่างแพร่หลาย

บริษัท ได้ออกแบบและติดตั้งระบบโอโซน เป็นทั้งที่ปรึกษาการติดตั้ง ประมวลผล ระบบโอโซน ด้วยประสบการณ์มายาวนาน อย่างมืออาชีพ