ขั้นตอนการติดตั้งระบบโอโซน


ในการติดตั้งระบบโอโซนนั้นจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญสูงในการติดตั้ง ซึ่งเรามีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์และทักษะสูงในการให้บริการ ตลอดจนการแนะนำให้คำปรึกษา จนเสร็จขั้นตอน พร้อมการตรวจสอบด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล คุณจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากเรา ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้ง ดังต่อไปนี้


[ การติดตั้งระบบโอโซน ]

ขั้นตอนที่ 1

ตัดระบบท่อลม ก่อนทำการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 2

เชื่อมต่อระบบท่อลม ใช้เป็น Supply ให้ตู้โอโซน

ขั้นตอนที่ 3

ระบบ Air Dryer พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4

ติดตั้งระบบท่อเชื่อมต่อกับ Cooling Tower แบบ ไม่เจาะ

ขั้นตอนที่ 5

เชื่อมต่อระบบ Hight-VOlt และเก็บรายละเอียด สายไฟฟ้าภายในทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 6

เชื่อมต่อท่อน้ำหล่อเย็น โหลดผลิตก๊าซโฮโซน เข้าภายในตู้ และต่อระบบไฟฟ้ากับมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนหลังการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ระบบปั๊มใช้ Grundfos ระบบท่อเป็นแบบ UPVC

ขั้นตอนที่ 8

ระบบโอโซนหลังการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย