โอโซน ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์[ การใช้เทคโนโลยีโอโซน ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ]

ตัวอย่างการติดตั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. น้ำจะใสเป็นประกาย เนื่องจากสารแขวงลอยต่างๆ ถูกกำจัดออกไป

2. ตะไคร้น้ำในส่วนที่แช่อยู่จะตายหมด ภายใน 10-15 วันและจะไม่เกิดขึ้นอีก (ในส่วนที่สัมผัสน้ำ )

3. ไม่มีเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ Legionella หรือวัดปริมาณเชื้อโรคได้ไม่เกิน100,000 cfu

4. ลดปัญหาตะกรันในเส้นท่อและในคอนเดนเซอร์ อันเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญในการสูญเสียพลังงาน

5. ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการล้างประจำ

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี เพราะไม่ต้องใช้อีก

7. ไม่จำเป็นต้องใช้ Softene หรือระบบ RO จึงประหยัดเงิน

8. ลดปริมาณน้ำที่สูญเสีย (ประมาณ 5-20% ) เนื่องมาจากความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ปะปนมากับน้ำ และความเข้มข้นของสารเคมีที่เติมเข้าไปในระบบทุกวัน

9. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นปัญหากับการบำบัดน้ำทิ้ง